Her er litt om hvordan du kan bøye verb, substantiv og adjektiv på engelsk.

Verb

Et verb er et gjøreord.
Et verb som står i infinitiv, har To foran (eks. To play).
Infinitiv er den første tiden. Den andre heter presens. Det forklarer noe som skjer akkurat nå. (eks. Playing - right now I'm playing).
Den tredje tiden heter preteritum. Det forklarer om noe som skjedde i fortid. F. eks i går. (eks. played - Yesterday I played).
'Den fjerde tiden heter Presens perfektum. Det forklarer noe som har skjedd. (eks. Played - I have/has played).
Den siste tiden heter preteritum perfektum. Det forklarer noe som hadde skjedd. (eks. Played - I had played).


Substantiv

Substantiv er alt du kan sette A eller An foran. Eks. A chair - A house
Substantiv som begynner på en vokal, skal ha An foran. Eks. An elephant, An apple
Substantiv har fire firskjellige former. De er Ubestemt form entall (f. eks A house) og bestemt form entall (eks. The house) og ubestemt form flertall (eks. Houses) og bestemt form flertall ( the houses)


Adjektiv

Adjektiv er noe som beskriver et substantiv. F. eks A red house
Adjektiv har tre forskjellige former. Positive, Comparative og Superlative.
Positive: Big
Comparative: Bigger
Superlative: The biggest